Som medlem af Rungsted Roklub, skal du også betale kontingent. Kontingentet størrelse fastsættes på den ordinærer generalforsamling.

Kontingentet opkræves en gang årligt og forfalder til betaling den 1. april.

Regnr. 1551 kontonr. 1520448201
 

Kontingentet for sæson 2018 udgør:

Aldersklasse

Beløb

Medlemmer under 18 år   

  1450,- kr

Medlemmer 18 - 25 år

 1950,- kr

Medlemmer over 25 år

 2250,- kr

   
   
Passivt medlemsskab

  300,- kr

Indmeldelsesgebyr/Roskole

   450,- kr