Gæster fra andre roklubber

Overnatning eller bådlån

Hvis du er medlem af en anden roklub under Dansk Forening for Rosport, kan du overnatte hos os, når du er på rotur. Du kan også låne både, hvis du vil på tur i vores farvand. Det sidste kræver selvfølgelig, at din klub kan oplyse om de nødvendige rettigheder.
Overnatning kontakt vores formand Hanne Solberg på 40366657 eller formand.rungsted.roklub@gmail.com
Bådlån kontakt vores rochef Søren på 21212452 eller rochef@rungstedroklub.dk
Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.